Neurodegeneracyjne choroby przewlekłe

Choroby neurodegeneracyjne są związane z postępującymi uszkodzeniami komórek budujących struktury należące do układu nerwowego. Te choroby są groźne, ponieważ dojrzałe komórki układu nerwowego, z nielicznymi wyjątkami, nie mają tendencji do samoopieki. Do grupy schorzeń neurodegeneracyjnych zaliczana jest znaczna liczba jednostek, wśród nich:

  • choroba Alzheimera
  • choroba Parkinsona
  • otępienie z ciałami Lewy’ego
  • schorzenia prionowe (incefalopatie gąbczaste, np. choroba Creutzfeldta-Jakoba, śmiertelna rodzinną bezsenność)
  • otępienie czołowo-skroniowe
  • stwardnienie zanikowe boczne
  • choroba Huntingtona

Neurodegeneracja prowadzi do zaburzeń poznawczych oraz pamięci (demencji) i może powodować także zaburzenia ze strony układu ruchowego (ataksja). Choroby neurodegeneracyjne są zarówno wrodzone, jak i nabyte. Wciąż są przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, ponieważ lekarze wciąż nie dysponują zadowalającymi metodami leczenia chorób neurodegeneracyjnych.Konsultacje TCM Kraków

Akupunktura Kraków

Masaż chiński kraków

Moksa kraków

Bańki chińskie kraków

Zioła chińskie kraków