Czy jestem w grupie ryzyka? Faktory sprzyjające stanom lękowym

Faktory sprzyjające stanom lękowym, które mogą wpływać na ryzyko rozwoju zaburzeń lękowych, obejmują:

  1. Czynniki genetyczne: Występowanie w rodzinie zaburzeń lękowych zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju tego zaburzenia u dziecka.
  2. Stresujące wydarzenia: Narażenie na stresujące wydarzenia, zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu, może wpływać na rozwój lęku.
  3. Nadmierny stres: Kryzys, przełomy, nadmierny stres i nieumiejętność radzenia sobie z nadmiarem emocjonalnych wrażeń, niestabilność – to tylko niektóre czynniki, wpływające na ryzyko rozwoju zaburzeń lękowych.
  4. Zażywanie substancji psychoaktywnych: Może powodować lęk, szczególnie podczas objawów zespołu odstawiennego.
  5. Cechy osobowości: Dążenie do doskonałości, perfekcjonizm, narcyzm lub z drugiej strony – brak dostatecznej pewności siebie i nasilona potrzeba kontroli. To cechy, które przyczyniają się do występowania zaburzeń o charakterze lękowym.

Jeśli jesteś w grupie ryzyka, ważne jest konsultowanie się z specjalistą w celu prawidłowej diagnostyki i różnicowania z innymi zaburzeniami. Leczenie zaburzeń lękowych powinno być kompleksowe i obejmować psychoterapię, psychoedukację oraz, w niektórych przypadkach, farmakoterapię.Konsultacje TCM Kraków

Akupunktura Kraków

Masaż chiński kraków

Moksa kraków

Bańki chińskie kraków

Zioła chińskie kraków